Bolemart (siêu thị trực tuyến )

Bolemart (siêu thị trực tuyến )

Ứng dụng Bolemart cho phép bạn duyệt và mua trực tuyến các phụ kiện di động.
Bolemart là nền tảng thương mại điện tử nội địa hóa đầu tiên cho các thương hiệu và hàng hóa Trung Quốc trong giai đoạn toàn cầu với người đứng đầu và một trung tâm R & D chuyên nghiệp ở Thâm Quyến Trung Quốc. Nó sở hữu một đội ngũ tư vấn và vận hành thương mại điện tử cấp cao nhất thế giới. Bằng cách tích hợp các khái niệm và công nghệ thương mại điện tử tiên tiến và hơn mười năm kinh nghiệm về hoạt động ở nước ngoài của người sáng lập, bolemart dành riêng để tạo ra nền tảng giao dịch tại chỗ miễn phí và có trật tự lớn nhất cho các sản phẩm Trung Quốc đủ điều kiện.

<-- chen nut lien he ----->
.
.
.
.